Wittlin, Curt J.

Una traducció catalana parcial del {Tresor} de Brunetto Latini conservada a l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona.