Dael, Peter van

De illustraties bij deproloog en het scheppingsverhaal in de 'Rijmbijbel' van Jcob van Maerlant. Woord en beeld