Bruin, C. C. de

De "Rijmbijbel" van Jacob van Maerlant en het "Luikse Diatessaron" in hun onderlinge verhouding

Proeve van literair-historische stratigrafie
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
2