Dummy Cover
Bosco, Umberto

Petrarca

1
Unione tipografico editrice torineseTorino1946
Schlagwörter: 
Reihentitel: 
I grandi italiani
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
22