Il Duecento

Actas del IV Congreso Nacional de Italianistas, Santiago de Compostela, 24-26 de Marzo de 1988
Servicio de Publicacións e Intercambio CientíficoSantiago de Compostela1989
Reihentitel: 
Cursos e Congresos da Universidade de Santiago de Compostela
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
60