Chalmot, Jacques Alexandre de

Biographisch woordenboek der Nederlanden

Bevattende de levensbeschrijvingen van voorname staatsmannen, krygshelden, geleerden in allerleije vakken van wetenschappen, digters, schilders en andere konstenaren. En verder, zodanige personen, die door de ene of andere daad, zig beroemd, of aan den vaderlands verdienstelijk hebben gemaakt; veelal verzeld van hunnekKarakterschetzen, zeldzame anekdoten die men elders te vergeefs zal nasporen, onpartijdige beoirdeling hunner daden, optelling hunner schriften, en aanwijzing der schrijvers welke van hun gehandeld hebben
Opgemaakt, uit handschriften, een groot aantal van de beste schrijvers in verscheidene talen over die onderwerpen handelende, en medegedeelde berigten. Van de oudste tijden af tot heden toe, door J. A. de Chalmot. Met pourtraitten
AllartAmsterdam1798
Sprache: 
niederländisch
Anzahl der Bände: 
8