Worm, Jens

Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske herde mænd

Som ved trykte skrifter have giort sig bekiendte, saavelsom andre ustuderede, som noget have skrevet, hvorudi deres fødsel, betydeligste levnets omsttendigheder og død ved aarstal kortelig erindres, og deres skrifter, saavidt mueligt, fuldstændigt anføres
Kongelig privilegerede bogtrykkerieKøbenhavn1771-1784
Sprache: 
dänisch
Anzahl der Bände: 
3