Thiset, Anders

Nyt dansk adelslexikon

fortegnelse over dansk adel i fortid og nutid
Udgivet af Foreningen til udgivelse af Danmarks adels aarbog
TrydeKøbenhavn1904
Einheitssachtitel: