Erslew, Thomas Hansen

Almindeligt forfatter-lexicon for kongeriget Danmark med tilhørende bilande, fra 1814 til 1840

Eller fortegnelse over de sammesteds fødte forfattere og forfatterinder, som levede ved begyndelsen af aaret 1814, eller siden ere fødte, med anførelse af deres vigtigste levnets-omstændigheder og af deres trykte arbejder; samt over de i hertugdømmerne og i udlandet fødte forfattere, som i bemeldte tidsrum have opholdt sig i Danmark og der udgivet skrifter
Ved Thomas Hansen Erslew
Forlagsforeningens forlagKøbenhavn1843-1853
Sprache: 
dänisch
Anzahl der Bände: 
3