Hoort wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat

Hrsg. v. Bart BesamuscaFrank BrandsmaPoel Dieuwke van der
VerlorenHilversum2000
Reihentitel: 
Middeleeuwse studies en bronnen
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
70