Uppslagsbok för alla

Med biträde af fackmän
Utarbetad af Bernh. Lundström och Albert Montgomery
Ny upplaga omarbetad af Albert Montgomery
Fahlcrantz & CoStockholm1910
Sprache: 
schwedisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: