Dummy Cover

Den kunskapsrike skolmästaren

Eller hufvudgrunderna uti de för ett borgerligt samfundslif nödigaste vetenskaper
En handbok i nyttiga kunskaper för alla samhällsklasser
Hrsg. v. Carl Rosander
Ny, genomsedd uppl.
BonnierStockholm1882
Sprache: 
schwedisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: