Dummy Cover

Den kunskapsrike skolmästaren

Eller hufvudgrunderne uti de för ett borgerligt samfundslif nödigaste vetenskaper
En handbok i nyttiga kunskaper för alla samhällsklasser, utarbeidet efter de bästa författere och tillförlitligaste källor
Hrsg. v. Carl Rosander
Stockholm1857-1864
Sprache: 
schwedisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: