Dummy Cover

Svensk encyclopedie, innefattande

Alla vetenskaper och konster; samt efter de bästa källor författad af et sälskap lärde
Hrsg. v. Carl Christoffersson Gjörwell
NordströmStockholm1785
Sprache: 
schwedisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: