Marperger, Paul Jacob

Algemeen kunstwoorden-boek der weetenschappen

Waar in de eige benaamingen van al het geene in het gansche ryk der natuur gevonden wordt, mevens die van allerlei kunsten, weetenschapen, staats- en oorlogskundige zaaken, ridderlyke oeffeningen, ambachten enz. verklaart worden. Dienende tot een tweede deel van de staats- en couranten-tolk. In het hoogduitsch verscheiden maalen uitgeeven; en met een voorrede verzelt door den heere Johannes Hubner, en uit verscheiden andere autheuren en taalen verzameld en vormeerdered door Arn. Henr. Westerhovius
Hrsg. v. Arnold Heinrich Westerhoff
En nu weder met een groote menigte kunst-woorden doorgaans verrykt, en naar de laatste hoogduitsche uitgaave verbeterd. De tweede druk
LuchtmansLeiden1768
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: