Marperger, Paul Jacob

Algemeen kunstwoorden-boek der wetenschappen

Waar in de eige benaamingen van al het geene in het gansche ryk der natuur gevonden wordt, mevens die van allerlei kunsten, wetenschapen, staats- en oorlogskundige zaaken, ridderlyke oeffeningen, ambachten enz. verklaart worden. Dienende tot een tweede deel van de staats- en koeranten tolk. In het hoogduitsch ten zesden maale uitgeeven; en met een voorrede verzelt door den heere Johannes Hubner, en uit verscheide andere autheuren en talen verzameld en vormeerdered door Arn. Henr. Westerhovius
LuchtmansLeiden1734
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: