Rosset, François de

Waerachtige treurige gheschiedenissen onses tydts

Waer in als in eenen spieghel verthoont worden, de ellendighe uptromsten ende verdiende loon der clapperupe, jalousye, hovaerdye, gheyle min, ohnghetoomde weelde, wellust ende dierghelijcke schadelijcke gebreken. Schickelick met waerschouwinghe. Stichtelic met vermaeck voor den leser. In fransoys vergadert by F. de Rosset, verduyscht door N. d. C.
van DorpLeiden1633
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: 
Paralleltitel: 
Theatrum tragicum