Petrarca, Francesco

Troost-spieghel in gheluck ende ongheluck

Des wijtberoemden hooch-gheleerden ende treffelijcken poeten ende orateuren Francisci Petrarchae troost-boecken, van raedt, daet ende baet, in gheluck ende ongheluck, namelijck, hoe hem een yegelijck verstandich mensch zal houden, in zijnen voorspoet niet overheffen, insghelijcx in ongheluck, teghenspoet, angst ende noodt zal weten te troosten. Allen eerliebenden regiments persononen, huys vaderen, ende eenen yeghelycken van wat staet zy moghen zijn, tot sint ende troost. Uyt de hoochduytsche en latijnsche spraecke overgeset ende door den druck aenden dach ghebrocht
WillemszAmsterdam1606
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: