Dummy Cover

Mester Lucidarius

En nyttelig Bog om GUD Faders, Søns og Hellig Aands Værelse, om Verdens og vore første Forældres Begyndelse og Skabelse. Om hvorledes GUD lod Verden forgaa ved Syndfloden; Og hvorledes Babylons Taarn blev opbygget
Nu paa det ny fordansket og formeeret
København1768
Sprache: 
dänisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: