Dummy Cover

Mester Lucidarius

Det er, En nyttelig Bog om Gud Faders, Søns oc Hellig Aands verelse, Om Verdens oc vore første Forældris Begyndelse oc Skabelse, Oc huorledis Gud lod Verden forgaa met Syndfloden, Oc huorledis Babylons Taarn bleff opbygget
Nu paa det ny fordansket og formeret
København1604
Sprache: 
dänisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: