Dummy Cover

Mester Lucidarius

En nyttelig Bog om Gud Faders, Søns og Hellig Aands Værelse; om Verdens og vore første Forældres Begyndelse og Skabelse; om hvorledes Gud lod Verden forgaae ved Syndfloden; og hvorledes Babylons Taarn blev opbygget
Nu paa ny fordansket og formeret. Ztrykt i dette Aar
n.a.
Sprache: 
dänisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: