Dummy Cover

Mester Lucidarius

En nyttelig Bog. Om Gud Faders, Søns og hellig Aands Værelse. Om Verdens og vore første Forældres Begyndelse og Skabelse. Hvorledes Gud lod Verden forgaae ved Syndfloden. Hvorledes Babylons Taarn blev opbygget, og Om alle Menneskers Opstandelse, og det evige Liv. Formeeret med en smuk bibelsk Vise om det kydske Susanna. Til ungdommens Nytte
n.a.
Sprache: 
dänisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: