Plinius Secundus, Gaius

Des wydt-vermaerden Natuurkondigers vijf Boecken

Handelnde van de Nature I. Van de Menschen II. Van de viervoetige en kruypende Dieren III. Van de Vogelen IV. Van de kleyne Beestjes of Ongedierten V. Van de Visschen, Oesters, Kreeften, &c. Hier zijn by-ghevoeght, de Schriften van verscheyden andere oude Autheuren, de Natuur der Dieren aengaende
En nu in desen laetsten Druck wel het vierde part vermeerdert, uyt verscheyden nieuwe Schryvers en eygen ondervindinge; en met veel kopere Platen verciert
de WeesAmsterdam1750
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: