Ziegler und Kliphausen, Heinrich Anselm von

Asiatiska banise

Eller blodiga, dock modiga Pegu, uti en historisk, och med hielte- och kärleks-händelsers mantel betäckt sanning, bestående
Från det tyska språket på wårt swenska tungomål öfwersatt
Hrsg. v. Alexander Roswall
Å nyo uplagd
Kongliga TryckerietStockholm1783
Sprache: 
schwedisch
Schlagwörter: 
Anzahl der Bände: 
2
Einheitssachtitel: